Digx.org - Powered by Media Wiki:Vyloučení odpovědnosti

Z Digx.org - Powered by Media Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Digx.org je informační webová stránka. Tato webová stránka není spojená s Wikipedia i nesmí být tato stránka zaměňována s webovou stránkou Wikipedia, která může být nalezena na Wikipedia.org.

Tato webová stránka se musí využívat jen pro informační účely. Obsah této webové stránky se poskytuje volně i mezi vámi a držiteli tohoto webu, držiteli serveru, na kterém se nachází nebo který patří jinému, spojený s touto webovou stránkou, nevytváří se žádný druh dohody nebo smlouvy.

Každý produkt, proces nebo technologie, vytisknuté na webové stránce, může být předmětem práv k duševnímu vlastnictví, rezervované od digx.org, jeho pobočky nebo licencentem i níže nejsou licencované. Všechny software programy i všechny korekce, aktualizace nebo nové verse různých software programů, které mohou být k dispozici pro digx.org přes webovou stránku jsou poskytovány v rámci doplňovacích pravidlech, podmínek i omezení, je uvedeno příslušné části webové stránky.

Jestliže nejsou přiložené žádné doplňky této webové stránky, všechny software programy nebo software kód jsou vyřízeny tímto usnesením.

Celá informace, předložená přes webovou stránku, včetně, bez omezení, všechny produkty nebo plány pro obsluhu, software programy, software kód, návrhy, nebo programy, prohlášení o budoucích směrech, „bílé knihy“ nebo jiné technické nebo marketingové materiály (souhrnně "Informace") digx.org nebo její pobočky společnosti, je určen pouze pro informační účely podléhá změně nebo stáhnutí z digx.org kdykoliv i bez upozornění. digx.org nemá žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost informací. INFORMACE SE POSKYTUJE „TAKOVÁ JAKÁ JE“, BEZ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ (BEZ OMEZENÍ) ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ZÁRUKY PRO PRODEJ, VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO ŽÁDNÉ PORUŠENÍ V DOPLŇKU digx.org ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST VE VZTAHU S WEBOVÝMA STRÁNKAMI NEBO POSKYTNUTÉ TAM INFORMACE. Některé jurisdikce nedovolují výjimku nepřímých záruk, takže výše uvedená výjimka se nemusí vztahovat na Vás. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ digx.org NEBUDE MÍT ŽÁDNÝ ZÁVAZEK K STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO JINÉ VZNIKLÉ ŠKODY PŘI POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY, INFORMACE NEBO KAŽDÝ JINÝ WEBHIPERLINKED SITE, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, PŘÍPADNÉ ZTRACENÉ ZISKY, PŘERUŠENÍ PRÁCE, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÉ ÚDAJE Z VAŠEHO INFORMAČNÍHIO SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ NEBO JINÉ, DOKONCE I PŘI VÝSLOVNÉM UPZORNĚNÍ PRO MOŽNOST TAKOV7CH ŠKOD.